پروژه

سد دیلمان

این سد روی رودخانه چاک‌رود و در ۲ کیلومتری ضلع‌جنوبی پیرکوه دیلمان احداث می‌شود و ساخت آن ۵ سال طول…

ادامه مطلب